پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت فني
آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
4 ارديبهشت 1401 ساعت 8:12
معاونت فني

آقاي مهندس محرم رضائی زاده

شرح وظايف معاونت فني 

 1. مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد اجرايي ادارات زير مجموعه بخش فني شامل ادارات جنگلكاري ، بهره برداري ، بيابانزدايي ، مرتع و مهندسي اداره كل منابع طبيعي استان.
 2. تعيين نيازهاي مطالعاتي در سطوح شناسايي ، نيمه تفصيلي ، تفصيلي و اجرايي در زمينه هاي جنگل ، مرتع و بيابان.
 3. تعيين وبرآورد اعتبارات طرحهاي اجرايي.
 4. مسئوليت پيشنهاد طرحهاي اجرايي استان بر اساس سياستهاي محوري سازمان.
 5. همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي استاني بخش فني.
 6. نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه.
 7. برنامه ريزي جهت هزينه كرد مربوط به طرحهاي ذيربط در حوزه مسئوليتي.
 8. تهيه گزارشات مالي و فيزيكي عملكرد واحد هاي تابعه.
 9. مسئوليت گروه نظارت و ارزشيابي عملكرد اداره كل منابع طبيعي استان.
 10. اعمال مديريت بر كميته فني استان.
 11. مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت برمراحل تهيه ، تصويب و اجراي طرحهاي بخش جنگل ، مرتع و بيابان.
 12. شناسايي نيازهاي آموزشي علمي و تخصصي و پيگيري برنامه هاي آموزشي پرسنل ذيربط.
 13. پيگيري سياستها و برنامه هاي ارائه شده از سوي معاونتهاي مربوطه سازمان و دفاتر ستادي و ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم.
 14. مطالعه و برنامه ريزي در راستاي اعمال نشانه گذاري درختان با رعايت اصول جنگلداري و جنگل شناسي و بررسي ساليانه سهميه طرحها و مطابقت لازم با كتابچه هاي مصوب طرحهاي جنگلداري (مختص معاونين فني شمال كشور ).
 15. انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.
 16. شماره تماس مستقیم 02833378581 
چاپ | ارسال به ديگران  |