به به پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری مناقصه پروژه های آبخیزداری در3حوزه آبخیز استان قزوین
آمار بازدید
بازدید روز : 33
بازدید کل : 770174
آخرین بروزرسانی:
6 آذر 1400 ساعت 9:43
بازدید : 873 11 شهريور 1398 ساعت 7:33 شماره :63598

برگزاری مناقصه پروژه های آبخیزداری در3حوزه آبخیز استان قزوین
به گزارش روابط عمومی :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام پروژه های اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفضیلی اجرایی 3حوزه آبخیز استان(حوزه ماهین شهرستان قزوین ،حوزه پروان شهرستان آوج،حوزه چناسک -کیاده شهرستان آبیک ) را به مناقصه گذاشته است متقاضیان میتوانند به منظور دریافت اسناد و نقشه  ها و برگه های شرایط شرکت در مناقصه از روز سهشنبه مورخ 98/6/5 الی روز شنبه مورخ 98/6/16 از طریق سامانه ستاد به آدرس wwwsetadiran.ir  و یا معاونت آبخیزداری اداره کل مراجعه و تا روز سه شنبه مورخ 98/6/26مدارک لازم را در سامانه ستاد بارگزاری نمایندو پاکت تضمین شرکت در مناقصه در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده به دبیر خانه این اداره کل واقع در قزوین خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات کد پستی 15136-34199تحویل نمایند  .بازگشایی پیشنهادات از طریق سامانه ستاد در روزچهار شنبه مورخ 98/6/27 انجام خواهد شد

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :